23. marec 2014

Šialená matematika: Aký je súčet všetkých prirodzených čísel?

Na prvý pohľať ťažko pochopiteľný fakt zakotvený v mnohých fyzikálnych teóriach.

1