Zaujímavosti / 29. august 2014

Pohyblivé obrázky vám vysvetlia aj tie najzložitejšie matematické operácie

Matematika je nočná mora väčšiny študentov. Zložité výpočty na prvý pohľad nedávajú zmysel ani logiku, no keby sme si ich vedeli vizuálne predstaviť, možno by sme zistili, že to, čo sa a prvý pohľad javí ako nepochopiteľné, je vlastne celkom jednoduché a logické.

Pomaly, ale isto sa blíži začiatok nového školského roka a s ním aj obávaná matematika. Väčšine študentov chvíľku trvá, kým sa popasujú so zložitými vzorcami a nezmyselnými výpočtami. To, čo sa však na prvý pohľad javí nelogickým a nepochopiteľným, môže byť z iného uhla pohľadu celkom jednoduchou záležitosťou. Pozrite si tieto gif-ká, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré zložité aspekty matematiky, vďaka ktorým budete na tohtoročných testoch excelovať. 

Elipsa           
Pascalov trojuholník
Pytagorova veta
Vonkajšie uhly polygónov majú vždy dokopy 360 stupňov
Číslo pi - Ludolfovo číslo
Radián      
Sínus (červená) na osi Y a kosínus (modrá) na osi X
To isté, ale ešte jednoduchšie
Ako sínus a kosínus platia pre trojuholníky
Kosínus je derivácia sínusu
Dotyčnice 
Hyperbola 
Preložením do 3D dostaneme hyperboloid, ktorý tvoria úplne rovné čiary.
Phi - zlaté číslo (zlatý rez)
Násobenie ako meradlo
Ako nakresliť parabolu
Ako riešiť logaritmy
Násobenie dvojčlenom pomocou skratky FOIL (First - Outer - Inner - Last)

Monika Budayová/iflscience.com 

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader