24. september 2016

Tak takéto brady ste ešte nevideli!

… alebo to najlepšie z Národných majstrovstiev fúzov a briad 2016.

1