Tech / 30. september 2021

Tranzistory

Tranzistory sú elektronické súčiastky, ktoré môžu zosilňovať alebo prepínať elektronické signály. Používajú sa v najrôznejších aplikáciách, od tranzistorového rádia až po tranzistorový počítač. Tranzistor vynašli v Bellových laboratóriách William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain 16. decembra 1947.

Tranzistor má tri obvody nazývané svorky - kolektor, báza a emitor. Je taký malý, že ho možno vidieť len pomocou elektrónového mikroskopu!

 

Bipolárny tranzistor

V bipolárnom tranzistore môže prúd tiecť len z emitora do kolektora alebo naopak cez dve oddelené cesty nazývané prechod báza-emitor, resp. prechod báza-kolektorový. Tieto prechody tvoria základ činnosti tranzistora - zatiaľ čo jeden je predpätý (zapnutý), t. j. prúd ľahko tečie z emitora do kolektora, druhý je spätne predpätý (vypnutý). To umožňuje zosilnenie, pretože obe bázy fungujú ako vstupná svorka, ktorá riadi, koľko tohto prúdu sa medzi tieto svorky dostane.

 

BJT tranzistor 

V tranzistore funguje prechod báza-emitor ako dióda. Aby mohol prúd tiecť z emitora do kolektora, musí byť tranzistor kladne predpätý - zvyčajne privedením 0,65 V alebo viac na jeho bázu (kladne vzhľadom na jeho emitor). Činnosť tranzistora je daná týmto predpätím. Ak je predpätý opačne a na bázy nie je privedený žiadny vstupný signál, potom medzi týmito svorkami tečie veľmi malý prúd bez ohľadu na ich rozdiel potenciálov, pretože nie sú dostatočne predpäté dopredu, aby cez ne mohli ľahko prechádzať nosiče injektované nečistotami v polovodičovej mriežke.

 

Tranzistor IGBT 

Jedným z ďalších typov je tranzistor IGBT, ktorý možno použiť v obvodoch vyžadujúcich vysokú spínaciu frekvenciu a tam, kde nie sú prípustné straty výkonu. To z nich robí zaujímavú alternatívu k tranzistoru MOSFET, pretože sú vhodné na použitie vo frekvenčných meničoch alebo invertoroch (rýchle spínanie, nízke napätie). Jedinou nevýhodou je ich relatívne obmedzená schopnosť blokovať prúdy, čo je však kompenzované ich lepšími vlastnosťami z hľadiska rýchlosti spúšťania.

 

(deed/PR) Zdroj obrázka: vitfoto / Shutterstock.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader