Zaujímavosti / 25. máj 2018

Prečo sa neoplatí podceňovať bezpečnosť práce

Psychológia bezpečnosti je veda, ktorá skúma psychologické príčiny nehôd v procese práce a spôsob, akým sa psychológia používa na jej zlepšenie. Optimálne pracovné podmienky vám však asi na 100 % zaručiť nevie nikto, preto je dôležité, aby sa zamestnávateľ postaral o to, aby bol jeho podriadený o možnom riziku súvisiacim s prácou oboznámený do najmenšieho možného detailu.

Keď je poriadok motiváciou

Okrem toho, že vás k lepšiemu výkonu motivuje finančné ohodnotenie, pochvala, uznanie, delegovanie práv a zodpovednosti. Vo veľkej miere môže tomuto účelu prispieť aj bezpečnosť na pracovisku. Nie je nič lepšie, ak sa zamestnanec cíti dobre, ale aj bezpečne a vie, že mu nehrozí žiadne riziko.  Preto je čas na to, aby ste svoju prevádzku poistili aj týmto spôsobom a začnite hneď absolvovaním školení BOZP.

Čo je nutné preto urobiť?

Hlavnou všeobecne akceptovanou metódou zabezpečenia takejto prevádzky je použitie bezpečnostného systému. Je navrhnutý tak, aby sa dosiahlo hlavných cieľov: podporovať  chod strojov a nástrojov, v práci, ktorých používaním nehrozí človeku žiadne nebezpečenstvo. Priebežne sa preto venuje pozornosť vzdelávaniu ľudí o bezpečných pracovných postupoch a používaní ochranných pomôcok, ako aj všeobecným otázkam organizovania podmienok pre bezpečnú prácu. Tiež to môžu byť nemenej dôležité kurzy prvej pomoci, o ktorých dôležitosti vie asi nejeden z vás.

Všetko si vyžaduje premyslený postup

Pred tým, než sa rozhodnete si založiť s.r.o., v ktorej budete mať niekoľko zamestnancov. Mali by ste vedieť, čo môže ich bezpečnosť na konkrétnom pracovisku ohroziť. Štúdium zákonov o rozvoji ľudstva ukazuje, že okolnosti, ktoré prispievajú k nárastu počtu nehôd, vznikajú z pomerne objektívnych dôvodov.

Prvým je, že s rozvojom technológie nebezpečenstvo rastie rýchlejšie ako ľudský odpor. To je zrejmé z analýzy vývoja človeka. Vzhľad a fyzické schopnosti človeka sa za posledné roky  nezmenili, pretože vývoj bol hlavne v psychike, vďaka čomu sme vytvorili a zlepšovali všetky možné nástroje.

Druhým dôvodom, ktorý prispieva k rastu zranení, je miera prispôsobenia sa osoby nebezpečenstvu. V dnešnej dobe technológia zaujala pevné miesto v živote ľudí: človek je s ňou úzko spriaznený doma, na ceste aj v práci. Využívaním príležitostí poskytovaných technológiou a návykom si na ne však často človek zabúda, že je tiež zdrojom zvýšeného nebezpečenstva.

Vyžaduje si to samozrejme tréning a dobré schopnosti koncentrácie sa na danú úlohu. Všetko však raz robíme po prvýkrát, preto je nutné, aby nám to skúsenejšia osoba veľmi dobre vysvetlila. Ak ju nemáte, možno sme vám dali niekoľko dobrých tipov, ako sa k takto profesionálnym službám dopracovať. 

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader