Zaujímavosti / 28. júl 2022

EMAS: Spôsob, ako zaujať tú najlepšiu pozíciu na trhu bez ohrozenia budúcnosti

Nielen bežní ľudia svojou činnosťou a nie vždy ideálnym životným štýlom, ale aj väčšie či menšie firmy môžu škodiť životnému prostrediu. A práve to sa snažia normy a systém EMAS eliminovať. V rámci EMAS musia byť zamestnanci zapojení do procesu neustáleho zlepšovania environmentálneho správania.

To by malo slúžiť na stotožnenie zamestnancov so záujmami ochrany životného prostredia spoločnosti alebo organizácie a zabezpečiť, aby sa environmentálny manažment „žil“ každý deň. 

Jedným z ústredných prvkov EMAS systému je, že zainteresované strany majú byť informované s environmentálnym vyhlásením, v ktorom sú prezentované environmentálne relevantné činnosti a údaje o životnom prostredí, ako je spotreba zdrojov a energie, emisie alebo odpad.

Aké výhody vám ale získanie tohto certifikátu prináša?

Ochrana klímy

Boj s postupujúcou zmenou klímy je jednou z najnaliehavejších úloh našej doby. Či už ide o zlepšenie energetickej účinnosti, minimalizáciu skleníkových plynov alebo „len“ zmenu vlastného správania: EMAS je účinný nástroj na efektívne prispievanie k väčšej ochrane klímy.

Efektívnosť zdrojov

Poctivá databáza je predpokladom pre naštartovanie procesu neustáleho zlepšovania a tým znižovania spotreby surovín a pomocných materiálov, množstva odpadu a tým aj nákladov, čo je dôležitý argument nielen v ekonomicky ťažkých časoch.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Čoraz citlivejšia a kritickejšia verejnosť vyžaduje od spoločností a organizácií prehľad o prevádzkových aktivitách. S overeným environmentálnym vyhlásením tu môžu účastníci EMAS bodovať: na obsah a čísla sa môžete spoľahnúť. 

S certifikátom kvality a environmentálneho manažmentu možno na styk s verejnosťou použiť viditeľný dôkaz záväzku. To všetko pri minimálnej ISO 9001 cene a ďalších bonusoch, ktoré vám normy v súčasnom svete ponúkajú. Tak to s nimi skúste a budete vynikať nielen kvalitou, ale aj ohľaduplnosťou k životnému prostrediu, ktoré je našou budúcnosťou. 

D/PR, Zdroj obrázka: kung_tom/Shutterstock.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader