Tech / 11. február 2020

Dopyt po tepelných čerpadlách rastie, to ale prináša zákazníkom aj riziká

Dopyt po tepelných čerpadlách rastie niekoľko rokov za sebou, pričom pokiaľ ide o počet nových nainštalovaných jednotiek, rok 2019 bol v rámci Európy rekordný. Tepelné čerpadlá sú dnes najpoužívanejším zdrojom obnoviteľných energií u novostavieb v Nemecku. V Škandinávii sa čerpadlá tešia extrémnemu záujmu už od 70. rokov minulého storočia, keď došlo k prvému masívnemu rozšíreniu tohto zdroja tepla. Od Štokholmu po Atény potom môžeme nájsť čerpadlá inštalované v rodinných domoch, kanceláriách, priemyselných, športových alebo rekreačných objektoch. Prečo teda nevyužiť výhody tepelných čerpadiel vo svoj prospech?

Ponuka tepelných čerpadiel je na Slovensku bohatá a zákazník má rozhodne z čoho vyberať. To však prináša aj „riziká“ spojené s tým, že na trhu sú k dispozícii aj tepelné čerpadlá:

  • Sľubujúce výkon, ktorý nie sú schopné poskytnúť. Bohužiaľ, menej kvalitné čerpadlá sa snažia zakryť svoje slabiny podvodom, či už ide práve o objem vyrobeného tepla, náklady na prevádzku alebo prevádzkový hluk.
  • Predávané ako „krabice“, kde si zákazník musí následne kúpiť spojovací materiál, izoláciu a pod., pričom kvalita tohto príslušenstva je veľmi nízka, čo sa následne aj negatívne prejaví na oveľa menšom výkone než bol ten sľubovaný, nadmerných vibráciách a prevádzkovom hluku.
  • Také, ktoré sú síce schopné dodať odpovedajúce množstvo tepla, ale s výrazne vyššími nákladmi.
  • S náchylnosťou k poruchám.
  • U ktorých zákazník nemá garantovanú dostupnosť náhradných dielov alebo istotu toho, že hlavné diely čerpadla budú vyrobené v súlade s národnými alebo medzinárodnými (v tomto prípade európskymi) štandardmi. 

Zároveň, pre dosiahnutie sľubovaného výkonu je zásadná aj vysoká kvalita inštalácie. Niektorí predajcovia vôbec neponúkajú inštaláciu a tú im zaisťuje subdodávka od stavebnej firmy. Nekvalitná inštalácia vykonaná svojpomocne alebo neskúsenými pracovníkmi môže mať za následok zvýšené vibrácie, nižší výkon, tepelné straty pri transfere tepla z vonkajšej jednotky do nehnuteľnosti a pod. Pri výbere tepelného čerpadla je teda taktiež vhodné preferovať predajcu, ktorý je schopný zaistiť kvalitnú inštaláciu.

Aby vám tepelné čerpadlá robili radosť po dlhé roky svojimi nízkymi prevádzkovými nákladmi a spoľahlivosťou, je potrebné pri výbere dodržať niekoľko základných pravidiel.

  1. Kúpu tepelného čerpadla konzultovať s predajcom, ktorý má vo svojej ponuke viacero typov čerpadiel, t. j. vzduch/vzduch, vzduch/voda, zem/voda, voda/voda a pod. a zároveň je schopný zaistiť aj inštaláciu.
  2. Vyhľadať predajcu, ktorý má skúsenosti s prevádzkou tepelného čerpadla u nehnuteľností s podobnými nárokmi na energie, ako má tá vaša.
  3. U existujúcich zákazníkov predajcu si overte schopnosť plnenia záväzkov, či už ide o inštaláciu, servisné služby, záručné alebo pozáručné opravy a hlavne taktiež ochotu dodržať podmienky prípadných nadštandardných záručných podmienok (tie predajcovia ponúkajú v rámci konkurenčného boja, ale následne nie sú schopní ich vždy dodržať).
  4. Zistite si, či parametre tepelného čerpadla, resp. ich správnosť, overil nezávislý testovací ústav a tepelné čerpadlo disponuje napr. európskou značkou kvality Q.
  5. Dodržujte požiadavky na pravidelné servisné prehliadky alebo priebežnú údržbu čerpadiel, napr. čistenie prachových filtrov, udržiavanie poriadku okolo vonkajšej jednotky a pod.
 

Ešte predtým ako vyrazíte k predajcovi, urobte si jasno v nárokoch na objem vyrobeného tepla, možnostiach inštalácie na pozemku vašej nehnuteľnosti a požiadavkách na doplnkové služby čerpadiel, napr. možnosť použiť tepelné čerpadlo aj ako klimatizáciu, ovládať ho pomocou mobilnej aplikácie, napojenie tepelného čerpadla na fotovoltaiku a pod.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader