Tech / 13. október 2020

Čo je frekvenčný menič a na čo slúži?

Ako už samotný názov hovorí, v tomto článku budeme venovať pozornosť frekvenčným meničom, ich zloženiu, voľby veľkosti, inštalácii, chladeniu. Táto téma je v praxi veľmi rozsiahla a odborná no my vám ju vysvetlíme jednoducho tak, aby ju pochopil aj laik. Neváhajte sa oboznámiť s dôležitými informáciami. Aj vďaka ním bude výber správneho frekvenčného meniča na tomto webe bezproblémové.

V tomto článku sa dozviete

  • Čo je frekvenčný menič
  • Zloženie frekvenčného meniča
  • Správna veľkosť frekvenčného meniča
  • Zapojenie frekvenčného meniča
  • Normy STN a chladenie frekvenčného meniča

Čo je frekvenčný menič

Čo je to frekvenčný menič ? – Menič je zariadenie, ktoré dokáže meniť jednosmerný prúd na striedavý a naopak. Elektrina vyrobená pomocou frekvenčného meniča má rovnaké vlastnosti ako elektrina z verejnej elektrickej siete.  Výhodou týchto zariadení je, že moderné a kvalitné meniče dokážu dodávať elektrinu lepšej kvality ako bežné elektrárne a prenosová sústava.

Frekvencne menice dokážu konvertovať jednofázový alebo trojfázový napájací zdroj s konštantným napätím a frekvenciou na nový trojfázový zdroj napätia, jeho napätie a frekvencia sú premenné. Toto riadenie napätia frekvencie umožňuje plynulé riadenie rýchlosti trojfázových motorov. Pohon môže byť prevádzkovaný s menovitým zaťažovaným momentom pri nízkych rýchlostiach.

Základnou výhodou týchto zariadení je fakt, že zvyšujú životnosť strojov z dôvodu, že znižujú opotrebenie mechanických dielov.

Charakteristika napätie/frekvencia je typická pre trojfázové frekvenčné meniče. U Vektorových frekvenčných meničov táto charakteristika neplatí. Tam sa využíva bez senzorové prúdovo orientované regulačné magnetické pole. Vďaka tomu sú napríklad motory optimálne riadene pre náročné aplikácie.  

Zloženie frekvenčného meniča

Usmerňovač (obvod konvertora) -   Základným prvkom premien je dióda. Obvod taktiež obsahuje vyhladzovací kondenzátor, ktorý vyhladzuje napätie, ktoré je výstupom obvodu konvertora.

Striedač (obvod invertora) – Je opakom obvodu konvertora. Hlavným základom je využitie polovodičových spínacích súčiastok. Použitím ich spínania vytvoríme požadovanú veľkosť napätia.

Riadiaci obvod – Jeho primárnou úlohou je spínanie polovodičových súčiastok v obvode invertora.  

Určenie správnej veľkosti frekvenčného meniča

Pre správne určenie, aký frekvenčný menič použiť, je potrebné správne pochopenie teórie, terminológie  a možnosti rozhrania.

Pre správne pochopenie problematiky si uvedieme jednoduchý príklad.

Menič frekvencie musí mať rozsah minimálne dvojnásobok zosilňovačov s plným zaťažením motora. Priemerný motor s výkonom 20 k predstavuje výkon 49 ampérov pri maximálnom zaťažení a 220 V. Pre štartovacie podmienky potrebujeme aspoň 98 ampérov. Typický frekvenčný menič 20 hp je dimenzovaný na 1,5-násobok zosilňovača s maximálnym zaťažením alebo 74 ampérov a nie je dostatočný pre inštaláciu. Typický menič frekvencie 30 k je dimenzovaný na 108 ampérov pri 220 voltoch. Minimálna veľkosť meniča frekvencie by teda bola 30 hp.

(deed/PR)

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader