Slovensko / 19. február 2020

Žilinskí poslanci si k odmenám schválili aj paušálne náhrady, zákon o nich však nehovorí

        
        
        
          
        
        
        19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci žilinského mestského zastupiteľstva by od marca popri tristoeurových mesačných odmenách mali dostávať aj paušálne náhrady vo výške 180 eur.

Napriek upozorneniam zo strany mestských úradníkov aj hlavnej kontrolórky, že zákon o obecnom zriadení v prípade komunálnych poslancov inštitút paušálnych náhrad nepozná, iniciatívny návrh skupiny 15 poslancov získal v hlasovaní dostatočnú podporu.

Primátor Peter Fiabáne tesne po hlasovaní avizoval, že o podpísaní uznesenia sa poradí s právnikmi.

Inšpirovali sa Prešovom

Aktuálna mesačná odmena žilinských poslancov je na maximálne možnej úrovni, akú dovoľuje zákon o obecnom zriadení. Suma 298,91 eura je jednou dvanástinou základného platu primátora. Okrem toho radnica vypláca všetkým poslancom 15-eurový príspevok na používanie mobilného telefónu a dvom poslancom aj náhradu na cestovanie vo výške 70 eur, keďže zastupujú volebné obvody s viac ako tromi mestskými časťami. Skupina 15 poslancov predložila na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva návrh novely zásad odmeňovania, ktorou sa zavádzajú paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca vo výške 60 percent z poslaneckej odmeny. Suma 180 eur by mala pokryť výdavky na cestovanie, mobilný telefón, ošatné, internetové pripojenie, ale aj tlač materiálov či vzdelávacie aktivity. Viceprimátor Vladimír Randa ako predkladateľ návrhu priznal, že autori sa nechali inšpirovať Prešovom, kde vyplácajú paušálne náhrady vo výške 115 eur ako v jedinom krajskom meste na Slovensku.

Systém paušálnych náhrad zákon nepozná

Vedúci odboru vnútornej organizácie a správy Mestského úradu v Žiline Radoslav Machan poslancov ešte pred hlasovaním upozornil, že systém paušálnych náhrad zákon o obecnom zriadení nepozná. Za pravdu mu dala aj hlavná kontrolórka Vlasta Grajciarová."Uvedomujeme si, že poslanecká odmena je veľmi nízka a práca poslanca si vyžaduje veľa času, obetavosti a samozrejme aj nákladov. Paušálne náhrady výdavkov však nie sú v zákone riešené, zákon hovorí len o náhrade skutočných výdavkov, napr. cestovného, čo by sa muselo preukazovať predloženými cestovnými príkazmi," skonštatovala Grajciarová.

Výzva k rešpektovaniu zákona

Primátor Peter Fiabáne vyzval poslancov k rešpektovaniu zákona. " Súhlasím s tým, že odmena poslanca mestského zastupiteľstva je dehonestujúca, ale tak ako v iných veciach vy od nás žiadate, aby sme postupovali v zmysle zákona, rovnako by sme mali postupovať aj v tomto prípade," uviedol Fiabáne. Zároveň dodal, že ak poslanci prídu s akoukoľvek inou možnosťou, ako ich za prácu odmeniť, rád to urobí. Sporné hlasovanie nakoniec absolvovalo len 16 z 31 poslancov, ostatní buď v rokovacej sále chýbali, alebo sa hlasovania nezúčastnili. Keďže 11 poslancov hlasovalo v prospech návrhu, uznesenie bolo prijaté. Či však bude aj platné, o tom rozhodne podpis primátora Fiabáneho. Ten tesne po hlasovaní oznámil, že jeho rozhodnutiu bude predchádzať porada s právnikmi.

Zdroj: Webnoviny.sk - Žilinskí poslanci si k odmenám schválili aj paušálne náhrady, zákon o nich však nehovorí © SITA Všetky práva vyhradené.