Ekonomika / 23. november 2018

Väčšina Slovákov nesúhlasí s návrhom osobitného odvodu pre reťazce, prieskum ukázal ich obavy

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 23. novembra (WebNoviny.sk) – Takmer 70 % občanov Slovenska nesúhlasí s návrhom zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorého prijatie presadzujú poslanci NR SR za Slovenskú národnú stranu. Približne 20 % obyvateľov Slovenska schválenie návrhu zákona podporuje a 10 % obyvateľov Slovenska sa k tejto téme nevedelo vyjadriť.

Vyplýva to z kvantitatívneho reprezentatívneho online prieskumu agentúry Go4insight, ktorý agentúra zrealizovala na vzorke 1 003 respondentov vo veku 18 rokov a viac v období od 14. do 19. novembra tohto roka. Objednávateľom prieskumu bola Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

Odmietavý postoj a obavy

Výrazný nesúhlas s návrhom zákona vyjadrilo 35,5 % respondentov a čiastočný nesúhlas 34,2 % opýtaných. Výrazne so schválením legislatívneho návrhu súhlasia 4 % oslovených. Najviac ľudí, ktorí by zákon podporili, je medzi najstaršou vekovou skupinou (60 rokov a viac), kde by za návrh zákona zahlasovalo 29 % a proti by bolo 64 % tejto demografickej skupiny. Ako sa uvádza v tlačovej správe, odmietavý postoj k zákonu je spojený s viacerými obavami obyvateľstva, týkajúcimi sa dopadov, ktoré by tento zákon mohol priniesť. Jednoznačne najväčšou obavou je, že dopadom nového zákona by bolo zvyšovania cien bežných potravín. Túto obavu zdieľa až 86 % obyvateľstva Slovenska. Nasleduje obava z možnosti netransparentného využitia získaných financií (73 %) a možné zanikanie menších obchodov v malých obciach (70 %). Taktiež sa ukázalo, že väčšina obyvateľov považuje takto formulovaný zákon za diskriminačný (57 %). Ďalším z dopadov zákona by mohol byť aj fakt, že až 57 % populácie by ďalšie zvyšovanie cien potravín ešte viac motivovalo nakupovať v zahraničí.

Pomoc slovenským výrobcom

Zástancovia zákona (20 % populácie) argumentujú tým, že zákon by reťazcom výraznejšie neublížil a získané financie by mohli výrazne prispieť slovenskému štátnemu rozpočtu, pričom môžu byť použité práve v agropriemysle. Dôvody podpory zákona sú tiež spojené s potrebou zníženia vplyvu zahraničných obchodných reťazcov. Odporcovia zákona (70 % populácie) sa spontánne vyjadrili, že návrh zákona nepovažujú za správny nástroj ako pomôcť slovenským výrobcom a poľnohospodárom a pre bežných ľudí bude znamenať najmä zdražovanie bežne nakupovaných potravinárskych výrobkov. Návrh na zavedenie osobitného odvodu obchodných reťazcov na októbrovej schôdzi poslanci posunuli do druhého čítania. Je však takmer isté, že ak návrh koaličnej SNS v parlamente prejde, bude pred definitívnym schválením zmenený. Úpravy totiž požadovala napríklad aj koaličná strana Most-Híd, ktorej sa nepáčilo, že by zavedenie odvodu mohlo poslať slovenských obchodníkov do straty a ohroziť tak napríklad existenciu malých obchodov na vidieku. Zmeny v druhom čítaní však pripustili aj samotní predkladatelia z SNS.

Aktuálny návrh

Odvod podľa aktuálneho návrhu SNS majú platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Výška odvodu je stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu. Predkladatelia podľa návrhu vypočítali, že výnos z tohto odvodu môže ročne celkovo dosiahnuť 150 mil. eur. Po odrátaní negatívneho vplyvu na daň z príjmov v sume 31,5 mil. eur tak čistý výnos z odvodu vypočítali na 118,5 mil. eur. Z týchto peňazí sa má podľa materiálu financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, ale tiež financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom týchto produktov. V návrhu sa spomína tiež možná kompenzácia negatívnych vplyvov globálnych zmien počasia na poľnohospodársku prvovýrobu, či zriadenie a pravidelné financovanie fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve. Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Go4insight je preferovaný partner GfK na Slovensku a členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Zdroj: Webnoviny.sk - Väčšina Slovákov nesúhlasí s návrhom osobitného odvodu pre reťazce, prieskum ukázal ich obavy © SITA Všetky práva vyhradené.