Ekonomika / 27. marec 2019

Sociálna poisťovňa nanovo prepočíta dôchodky penzistov, ktorí pracovali aj v Česku

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Od začiatku budúceho roka sa nanovo určí starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok penzistom, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia.

Ide o ľudí, ktorým bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválil parlament.

Ako uviedla predkladateľka návrhu, poslankyňa za Most-Híd Irén Sárközy, novela zákona sa v najbližších troch rokoch bude vzťahovať každoročne na 2,1 tisíca až 2,4 tisíca penzistov a vyžiada si 1,3 milióna až 1,7 milióna eur ročne.

Vyrovnávací príplatok skončí

Nová právna úprava nahradí doterajšie ustanovenia zákona o tzv. vyrovnávacom príplatku, ktorý sa tak zruší. "Dotknutým poistencom sa určí suma starobného dôchodku zodpovedajúca rozdielu medzi fiktívnou sumou starobného dôchodku určenou podľa predpisov Slovenskej republiky a sumou starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného podľa predpisov Českej republiky, pričom fiktívna suma starobného dôchodku sa bude určovať podľa právneho predpisu, podľa ktorého bol priznaný starobný dôchodok zo Slovenskej republiky," uvádzajú poslanci NR SR za Most-Híd Irén Sárközy a Peter Antal ako predkladatelia návrhu. Prihliadať sa pritom bude aj na obdobie poistenia, resp. zamestnania a vymeriavacie základy získané pred rozdelením ČSFR. Obdobným spôsobom sa bude postupovať aj pri určení novej sumy predčasného starobného a invalidného dôchodku.

Nová suma penzie sa nezníži

Novo určená suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku pritom nesmie byť nižšia ako úhrn sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a sumy terajšieho vyrovnávacieho príplatku. Poistencom, ktorým vznikne, alebo už vznikol nárok na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok pred 1. januárom 2020, Sociálna poisťovňa určí sumu dôchodku podľa novej právnej úpravy len na ich žiadosť a len raz, a to ku dňu prvého vzniku nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019. "Sociálna poisťovňa rozhodne o sume takéhoto starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku na základe žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania," uvádza sa v novele zákona.

Zdroj: Webnoviny.sk - Sociálna poisťovňa nanovo prepočíta dôchodky penzistov, ktorí pracovali aj v Česku © SITA Všetky práva vyhradené.