Slovensko / 10. jún 2018

Rektori negatívne vnímajú prístup ministerstva školstva k návrhu zákona o vysokých školách

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) vníma negatívne prístup ministerstva školstva k aktuálnym zákonným návrhom pre oblasť vysokých škôl.

Ide o novelu zákona o vysokých školách a o návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú ísť podľa programu od pondelka 11. júna do druhého čítania vo výboroch NR SR.

Rozvoj kvality vysokých škôl

Prezídium SRK podporuje úsilie zaviesť reformy vysokého školstva a nespochybňuje, že ide o mimoriadne dôležitý krok slovenskej vlády k skutočnej internacionalizácii a rozvoju kvality vysokých škôl. Rektori sa dlhodobo a intenzívne venujú reforme vysokého školstva, ktorej výsledkom bude trvalé zvyšovanie kvality vzdelávania a výskumu na Slovensku. Využívajú pritom svoje veľké skúsenosti, ktoré odovzdávajú ministerstvu školstva. Keďže nové legislatívne úpravy budú regulovať každodenný život študentov, učiteľov a ďalších zamestnancov slovenských vysokých škôl, ako aj ich činnosť, hospodárenie a orientáciu, SRK to považuje za svoju prioritu.

Neznáma séria pozmeňujúcich návrhov

Ako agentúru SITA informovala generálna sekretárka SRK Mária Čikešová, pripomienky rektorov k aktuálnym zákonným návrhom pre oblasť vysokých škôl sa týkajú najmä transparentného prijatia štandardov a rozhodnutia o novej sústave študijných odborov, jednoznačnej úpravy odborovej akreditácie, hodnoty prípravy na učiteľské a vedecké pôsobenie pri obsadzovaní miest docentov a profesorov vysokých škôl, efektívneho hodnotenia tvorivej činnosti, pravidiel spravodlivého personálneho zabezpečenia a fungovania novej a nezávislej Akreditačnej agentúry, odstránenia možných nejasností pri rušení študijných programov a vysokých škôl, či implementácie Európskych štandardov a odporúčaní. Rektori sa na rokovaní s ministerkou školstva Martinou Lubyovou dozvedeli, že napriek spoločnému úsiliu môže byť zo strany rezortu školstva predložená vopred neznáma séria nových pozmeňujúcich návrhov. Takýto postup je samozrejme procedurálne možný, keďže ide o zákony štátu. „V tomto prípade však pociťujeme pochybnosť, či sa neoslabí hodnota niekoľkoročného úsilia slovenských vysokých škôl združených v SRK prispieť k formovaniu reformy vysokého školstva, či dokonca nestratí v prípade prerokovania a schválenia nám neznámych návrhov,“ tvrdia rektori a dodali, že takáto alternatíva by mohla viesť k nežiadúcim dôsledkom pripravovanej reformy. „Ako tí, ktorých sa reforma vysokého školstva priamo týka, žiadame a zároveň vyjadrujeme nádej, že k tomu nedôjde,“ uzavreli.

Zdroj: Webnoviny.sk - Rektori negatívne vnímajú prístup ministerstva školstva k návrhu zákona o vysokých školách © SITA Všetky práva vyhradené.