Ekonomika / 05. jún 2022

Právne predpisy z oblasti priemyselného vlastníctva by sa mali zmodernizovať, zmení sa aj zákon o úžitkových vzoroch

        
        
        
          
        
        
        5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Právne predpisy z oblasti priemyselného vlastníctva by sa mali zmodernizovať. Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu novely zákona o patentových zástupcoch, ktorú Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR predložil do pripomienkového konania. Ide o reakciu na nedávnu skúsenosť s pandemickou situáciou.

Dištančná on-line forma

Pripravovaná novela zákona má totiž zaviesť možnosť rozhodnúť o vykonaní odbornej skúšky patentového zástupcu dištančnou on-line formou. Meniť sa má aj zákon o úžitkových vzoroch. Pôjde o urýchlenie konania o zápise úžitkového vzoru do registra na základe aktívneho prístupu prihlasovateľa, ktorý má možnosť vzdať sa práva požiadať o odklad zverejnenia svojej prihlášky.

Požiadanie o odklad

V konaní o prihláške úžitkového vzoru je v súčasnosti potrebné rešpektovať právo prihlasovateľa požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky. Úrad tak nie je oprávnený zverejniť prihlášku úžitkového vzoru pred uplynutím troch mesiacov odo dňa podania prihlášky. Navrhovaná zmena zákona o úžitkových vzoroch zavádza možnosť urýchliť konanie o zápise úžitkového vzoru aktívnym prístupom prihlasovateľa. „Možnosť požiadať o odklad zverejnenia prihlášky v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky zostáva prihlasovateľovi zachovaná, avšak právna úprava sa doplní možnosťou vzdania sa žiadosti o odklad zverejnenia, ktorého dôsledkom môže byť skoršie zverejnenie prihlášky úžitkového vzoru, a teda aj skorší zápis úžitkového vzoru do registra," dodáva ÚPV.

Zdroj: Webnoviny.sk - Právne predpisy z oblasti priemyselného vlastníctva by sa mali zmodernizovať, zmení sa aj zákon o úžitkových vzoroch © SITA Všetky práva vyhradené.