Ekonomika / 23. máj 2018

Pellegriniho vláda schválila novelu o stavebnom sporení, podľa Kažimíra ide o miernejšiu verziu

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh novely zákona o stavebnom sporení. Oproti pôvodnému návrhu, ktorý pred časom dalo ministerstvo financií do pripomienkového konania, ide o miernejšiu verziu a rezort v niektorých veciach ustúpil.

Pôvodne ministerstvo navrhovalo, aby deti a mladiství do 18 rokov, ktorí majú založené stavebné sporenie, nemali nárok na štátnu prémiu. Od tohto plánu ministerstvo upustilo, ako aj od návrhu, že by mala byť štátna prémia predmetom rokovaní v parlamente. Štátna prémia sa teda aj naďalej bude určovať podľa vzorca.

Konsenzus so stavebnými sporiteľňami

Minister financií Peter Kažimír po rokovaní vlády uviedol, že na príprave novely zákona o stavebnom sporení spolupracovali aj so stavebnými sporiteľňami vyše roka a podľa neho dosiahli konsenzus po pripomienkovom konaní. Podľa Kažimíra produkt stavebného sporenia má miesto na slovenskom trhu. “Ako doplnkový nástroj určite áno,” skonštatoval minister. Napríklad v nemecky hovoriacich krajinách je to podľa neho tradičný spôsob sporenia. “Nemáme nič proti tomuto produktu. Chceme len, aby zodpovedal možnostiam a momentálnym podmienkam doby,” dodal Kažimír. Navrhovanou novelou zákona o stavebnom sporení by sa mal zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov. Tí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali žiadny úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia prostriedkov. Preto ministerstvo navrhuje viazať poskytnutie štátnej prémie na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením, vrátane štátnej prémie, použijú výlučne na stavebné účely.

Zvýšenie adresnosti štátnej podpory

Zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov prémie podľa príjmu. Rezort financií navrhuje zvýšiť adresnosť štátnej podpory stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania tejto podpory. Štátna prémia by sa mala vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Zároveň sa do návrhu doplnilo, že pri stavebných sporiteľoch, ktorí nie sú plnoletými osobami, sa štátna prémia bude vyplácať bez obmedzenia z hľadiska výšky ich zdaniteľných príjmov. Súčasná právna úprava umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo podľa ministerstva financií významne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru. Preto sa navrhuje prijať také opatrenie, ktoré by demotivovalo stavebného sporiteľa zobrať si komerčný medziúver, a to tým, že sa vylúči nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru. Celkovo by toto opatrenie malo smerovať k postupnému znižovaniu objemu medziúverov.

Osobitné limitovanie nároku

Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sporenia sa podľa ministerstva vôbec neodvíjajú od dĺžky obdobia platnosti zmluvy o stavebnom sporení v tomto prvom roku sporenia. Podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný ročný vklad až v decembri kalendárneho roka, pričom štátna prémia za tento kalendárny rok je v plnej výške pripísaná na účet stavebného sporiteľa takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Ministerstvo preto navrhuje osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu kalendárneho roka v tom zmysle, že ak stavebný sporiteľ uzavrie takúto zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom.

Navrhujú znížiť spodnú hranicu z ročného vkladu

Taktiež by sa mala znížiť percentuálna výška štátnej prémie. V súčasnosti nemôže byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu a vyššia ako 15 % z ročného vkladu. V súčasnej situácii to podľa ministerstva znamená, že aj keď percentuálna výška štátnej prémie vychádza podľa vzorca aktuálne na 0,5 % z ročného vkladu, musí sa určiť vo výške 5 % z ročného vkladu. Preto rezort financií navrhol znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu. Vzhľadom na to, že touto zmenou sa vstupuje do ustanovenia, ktorým je upravená aj maximálna suma ročnej štátnej prémie a ktorá je ešte stále vyjadrená v slovenských korunách (2 000 korún, s prepočtom konverzným kurzom 66,39 eura), navrhuje sa zároveň ustanoviť maximálnu sumu štátnej prémie na 70 eur ročne zaokrúhlením na celé desiatky nahor v prospech stavebných sporiteľov. Vzhľadom na to, že štátna prémia na stavebné sporenie sa vypláca na báze kalendárneho roka, účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Zdroj: Webnoviny.sk - Pellegriniho vláda schválila novelu o stavebnom sporení, podľa Kažimíra ide o miernejšiu verziu © SITA Všetky práva vyhradené.