Slovensko / 23. február 2022

Policajti čelia osočovaniu a vyhrážkam, aj preto už nemajú mať na rovnošatách menovky

        
        
        
          
        
        
        23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Príslušníci Policajného zboru SR (PZ) už nemajú mať na rovnošatách menovky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorú v stredu odobrila vláda.

Ministerstvo vnútra SR, ktoré novelu na rokovanie kabinetu predložilo, v tomto prípade argumentovalo, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.

Služobné číslo policajta

Rezort navyše konštatoval, že zákonom upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta je SR ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie. Na policajnej rovnošate však naďalej ostane služobné číslo policajta. Novela zákona zároveň exaktne definuje organizáciu Policajného zboru SR. „Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu," uvádza sa v materiáli.

Kriminalistický a expertízny ústav

Jednotlivé služby pôsobia podľa dokumentu v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta PZ zriaďuje a zrušuje minister vnútra. Ten zároveň na návrh prezidenta PZ určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu. „Útvarom PZ je aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci," konštatuje dokument. V rámci novely rezort vnútra zaviedol napríklad oprávnenie policajta vyzvať osobu, napríklad svedka, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by intoxikácia mohla zmariť alebo podstatne sťažiť vykonávanie úkonu orgánov činných v trestnom konaní.

Podmienky používania dronov

Taktiež majú mať policajti možnosť napríklad namiesto do cely umiestniť osoby do takzvaného určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare PZ vytvorený a nie je účelné osobu umiestniť do cely. „Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad," konštatuje ministerstvo s tým, že osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. „O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia," uvádza sa v novele. Novela zároveň upravuje napríklad aj niektoré podmienky používania takzvaných dronov. „Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme nad pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR a predsedu Ústavného súdu SR," zdôrazňuje dokument. Použivanie dronov je obmedzené aj nad objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady SR, vlády SR alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu SR. Účinnosť novely ministerstvo vnútra navrhlo od 1. júna tohto roku.

Zdroj: Webnoviny.sk - Policajti čelia osočovaniu a vyhrážkam, aj preto už nemajú mať na rovnošatách menovky © SITA Všetky práva vyhradené.